Oferta

Każdy z nas jest inny: mierzymy się z różnymi trudnościami, a z nich wynikają różne potrzeby i oczekiwania. 

Dlatego też w gabinecie Medineura stawiam na indywidualne podejście. Metody terapii, wykorzystywane narzędzia
i materiały dostosowuję do pacjenta, dzięki czemu może on
w pełni skorzystać z procesu.
Oferuję nie tylko szeroki zakres usług, ale przede wszystkim troskę, profesjonalizm i serce wkładane w każde spotkanie
z podopiecznym. 

Poznaj pełną ofertę
TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Zajęcia prowadzone są indywidualne i przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego i/lub obwodowego układu nerwowego.

W ramach diagnoz neurologopedycznych konsultuję także noworodki i niemowlęta.

Diagnoza neurologopedyczna obejmuje:
– przeprowadzenie szczegółowego wywiadu;
– analizę dokumentacji medycznej;
– obserwację pacjenta;
– wykonywanie przedmiotowego badania neurologopedycznego ukierunkowane na identyfikację nieprawidłowości oraz ustalenie przyczyn ich wystąpienia.

Każdy z elementów diagnozy jest niezbędny, aby efektywnie zaplanować proces terapeutyczny oraz ustalić odpowiednie zalecenia.

Po postawianiu diagnozy, zajmuję się wczesnym wspomaganiem rozwoju, w ramach którego badane są noworodki i niemowlęta. Jest to szereg działań podejmowanych w celu zniwelowania zdiagnozowanych deficytów. Są one dobierane do indywidualnych potrzeb pacjenta i mogą odbywać się na różnych płaszczyznach: zarówno społecznej, jak i psychoruchowej.

W przypadku starszych podopiecznych, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez pacjenta planu terapii, rozpoczynamy regularne spotkania. Pojedyncza sesja terapii neurologopedycznej trwa 45 minut. W jej trakcie wykorzystuję różnorodne ćwiczenia, gry i techniki, które mają na celu wsparcie rozwoju mowy i motoryki narządów mowy. Korzystam z materiałów opracowanych samodzielnie na podstawie praktyki.

Zajęcia są zawsze dostosowane do wieku i potrzeb pacjenta. Staram się również angażować podopiecznych w terapię poprzez dopasowanie jej do zainteresowań i preferencji każdego z nich.

Przygotowuję również pacjentów do zabiegu frenotomii (podcięcia wędzidełka) oraz prowadzę terapię po zabiegu w celu usprawnienia funkcji języka.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, z uwzględnieniem stanu i potrzeb pacjenta, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.Terapia logopedyczna jest kierowana do osób z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy (ORM), nieprawidłowym tempem mowy oraz zaburzeniami wyrazistości mowy.

Wizyta diagnostyczna trwa 60 minut i w jej trakcie omawiamy trudności pacjenta i ustalamy plan terapii. Po jego zaakceptowaniu kolejne wizyty terapeutyczne trwają 45 minut.

W ramach terapii logopedycznej wykonujemy następujące ćwiczenia:
– prawidłowego toru oddechowego, wydłużania fazy wydechowej;
– prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu orofacjalnego (ustno-twarzowego), tj. połykanie, żucie, gryzienie, odgryzanie);
– motoryki aparatu artykulacyjnego (m. in. języka, warg, policzków, podniebienia);
– percepcji słuchowej (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – wpływają na zdolność różnicowania dźwięków mowy);
– poszerzania zasobu słownika biernego i czynnego, rozwijanie mowy opowieściowej;
– myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia logicznego;
– rozwijania umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
– kształtowania swobodnej wypowiedzi.

W trakcie zajęć wykorzystuję również swoją wiedzę z zakresu neurologopedii oraz terapii ręki, wplatając w nie m.in. elementy integracji sensorycznej.

Terapia dzieci prowadzona jest w formie zabawy. Sięgam po gry edukacyjne oraz własnoręcznie przygotowane pomoce logopedyczne uwzględniając zainteresowania pacjenta. Staram się maksymalnie zaangażować swoich podopiecznych w terapię, aby przynosiła jak najlepsze efekty.

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki służy wsparciu pacjenta w poprawnym i precyzyjnym poruszaniu ręką, dłonią i palcami. Jest kierowana głównie do dzieci, ale może mieć zastosowanie również w przypadku młodzieży i dorosłych np. po wypadku.

Ten rodzaj terapii ma na celu:
– dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania;
– usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców;
– wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia;
– wzmacnianie koncentracji;
– poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała.

Wizyta diagnostyczna trwa 60 minut i w jej trakcie omawiamy trudności pacjenta i ustalamy plan terapii. Po jego zaakceptowaniu kolejne wizyty terapeutyczne trwają od 30 do 45 minut.

Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając w szczególności takie elementy jak: napięcie mięśniowe, postawa ciała, ułożenie ręki podczas pisania, rysowania czy koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa.

Terapię rozpoczynamy z reguły od wzmocnienia motoryki dużej (zaangażowanie całego ciała), następnie przechodząc do skupienia na motoryce małej. Ćwiczymy prawidłowy chwyt, napięcie, ruchy nadgarstka i palców. Wykorzystujemy różnorodne metody, w tym ćwiczenia ogólnorozwojowe, polisensoryczne, wykorzystywanie sprzętu multimedialnego i elementy kinezjologii edukacyjnej.

Czas trwania terapii jest uzależniony od indywidualnych potrzeb pacjenta, ale regularne ćwiczenia, zarówno w gabinecie specjalisty, jak i w domu, mogą przyspieszyć postępy i skrócić czas terapii. Dlatego też podopieczni mogą dostawać “zadania domowe” – ćwiczenia uzupełniające do wykonywania poza terapią.

„Niepodobne oddzielić dwóch rzeczy: głowy i ręki. Ręka zręczna bez głowy, która nią kieruje, jest narzędziem ślepym. Głowa bez ręki, która realizuje jej poczynania intelektualne, jest bezsilna”
– C. Bernard, 1865

TERAPIA METODĄ ESTHER DE RU

Zabieg polegający na naklejaniu specjalnej taśmy na obszar ustno-twarzowy, w celu oddziaływania na znajdujące się w nim mięśnie. Jest to forma wsparcia standardowej terapii logopedycznej.

Metoda ta ma na celu:
– usprawnianie funkcji stawu skroniowo-żuchwowego;
– niwelowanie nadmiernego ślinienia się;
– usprawnianie motoryki mięśni;
– wspomaganie pozycjonowania warg i języka;
– torowanie prawidłowej drogi oddechowej;
– wspomaganie normatywnego połykania.

Pamiętaj! Taping nie zastąpi terapii i ćwiczeń, ale wpłynie na szybsze osiąganie efektów.